אודות
שירותים
טכנולוגיות

אנא מלאו את הפרטים

או חייגו ישירות:
054-5588697

אודות

אנחנו ב- SPINIT מחויבים ללקוחותינו ליצירת יתרון ותוצאות מוחשיות וישימות עבור העסק אותו הם מנהלים. לשם כך חברו יחדיו צוות מומחים

קרא עוד...

שירותים

אנחנו ב- SPINIT מאמינים ופועלים למתן שירות כולל ומקיף ללקוחותינו על מנת לאפשר להם את מגוון השירותים הנדרשים להם תחת קורת גג אחת.

קרא עוד...

טכנולוגיות

אנחנו ב- SPINIT מזהים הזדמנויות עסקיות בעלות ערך בנקודת המפגש של התפתחות טכנולוגית מואצת עם מגמות עולמיות בכל תחומי החיים כגון: איכות סביבה, עוני, טרור, מחלות, עיור ועוד. בנקודת מפגש זו אנחנו מזהים פוטנציאל למגוון נרחב של פרויקטים בעלי ערכים חברתיים וכלכליים.

קרא עוד...